6720-SAX-d-o-o-za-trgovinu-na-veliko-i-malo-export-import

O nama

Djelatnosti SAX-a su:
- Promet naftom i naftinim derivatima
- Transport tečnih goriva
- Ugostiteljstvo
- Turizam

Pored upravno-poslovnog objekta i voznog parka u vlasništvu firme su tri moderne benzinske pumpe sa pratećim prodajno uslužnim sadržajima
- Benzinska pumpa Korića Han
- Benzinska pumpa Malta
- Benzinska pumpa Luke

Ugostiteljski objekti:
- Caffe bar Malta
- Caffe bar Luke
- Motel *** SAX Gračanica
- Villa *** SAX Veliki Drvenik Croatia

Kategorije:
Kanton:
Tuzlanski
Općina:
Gračanica
Mjesto:
Gračanica
Adresa:
Ul. Branilaca grada bb

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: