3517-EUROFARM-CENTAR-d-o-o-Sarajevo

O nama

Poliklinika je počela sa radom 1999. godine, osnivači su dipl. ing. građevine Avdija Mehmedović i mr. ph. Šukrija Huseinović.
Eurofarm Centar danas raspolaže sa 1300 m2 poslovnog prostora; upošljava pedeset i šest radnika u stalnom radnom odnosu i šesnaest suradnika sa ugovorom o djelu.

Filozofija Eurofarm Centra se bazira na uskoj povezanosti između pacijenta, liječnika i poliklinike. U posebnom ambijentu uz visokostručnu kompetenciju i ljudsku toplinu naših uposlenih, spremni pružiti najbolju moguću medicinsku uslugu našim pacijentima.

Tople boje enterijera uz klimatizirane prostorije, prijatna lica osoblja te vlastiti parking ulijevaju jedinstven osjećaj sigurnosti.
Zato imate priliku da na jednom mjestu bez hodanja i zadržavanja, u tačno određenom terminu dobijete vrhunsku medicinsku uslugu.

DJELATNOSTI I KADROVI

ANGIOLOGIJA
Prof Dr. sci med Mirza Dilić DERMATOVENEROLOGIJA
Prof Dr. sci med Naima Arslanagić
Prof Dr. sci med Asja Prohić
Dr Seana Bejtula

GASTROENTEROLOGIJA
Prof Dr. sci med Mehmed Gribajčević

GINEKOLOGIJA
Prim Dr. Mirza Delalić

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
Dr. Dženana Uzunović

KARDIOLOGIJA
Prof Dr. sci med Marko Bukša
Doc Dr. sci med Vesna Loza
Mr.sci. med Nabil Naser

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
MEDICINA RADA
Prim. dr Muamer Osmanagić

NEFROLOGIJA I OPŠTA INTERNA
Prof. dr. sci. med Midhat Čengić

OPĆA I ESTETSKA HIRURGIJA
Prim. dr. Aleksandar Semiz
Dr Siniša Glumičić

OPĆA MEDICINA
Dr. Eldina Čengić

PEDIJATRIJA
Prim. dr. Biserka Hadžiabdić

UROLOGIJA

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
Prim. dr Zoran Ličanin
Prim. dr. Esad Bučuk
Kategorije:
Kanton:
Sarajevski
Općina:
Sarajevo
Mjesto:
Sarajevo
Adresa:
Butmirska cesta 14

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: