PRIJAVA

  • JEDNOSTAVNA I PRAKTIČNA REGISTRACIJA
    • Zašto prijaviti firmu?Prijavite Vašu firmu i omogućite potencijalnim mušterijama da vas lakše pronađu i stupe u kontakt s vama.
    • Šta se dobije prijavanjem na naš portal?Prosječnom preduzetniku u regionu važno da ima svoju reklamu na internetu, jer će tako veliki broj ljudi vidjeti vaše proizvode i usluge
    • Koliki broj ljudi će vidjeti šta nudimo?Uticaj Internet reklame nije lokalan za publiku na nekom geografskom području, već na publiku sa istim interesovanjima po cijelom svijetu – ljudi su ljudi i troše iste stvari.
  • Registrujte se