6598-Dr-IRFAN-LЈUBIЈANКIC-p-o-zdravstvena-ustanova-Кantonalna-bolnica

O nama

Jedina zdravstvena ustanova na USK koja pruža sekundarnu i dio tercijarne zdravstvene zaštite stanovništvu. Uopšteno rečeno primarni nivo zdravstvene zaštite je predviđen da se dobiva u domovima zdravlja kojih ima u svakoj opštini kantona. Sekundarni nivo je predviđen za bolničko liječenje, a tercijarni nivo, visokodiferencirana zdravstvena zaštita, je ostavljena za kliničke centre. Znači bolnica je osposobljena, opremljena i pruža kompletnu sekundarnu zaštitu, ali i jedan dio tercijarne. To je veliki obim posla pogotovo ako se uzme u obzir da bolnica pokriva za čitav kanton i konsultativno-specijalističku zaštitu odnosno preglede specijaliste i kontrole. Bolnica je obavezna da pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu pacijentima. Tu obavezu su stekli potpisujući ugovor sa Kantonalnim fondom zdravstvenog osiguranja gdje su ugovorili liječenje osiguranih pacijenata. U tom ugovoru ostavljena je i mogućnost da pruže i sve one usluge za koje su educirani i registrovani te tako vrše i velik dio obaveza iz primarne i tercijarne zdravstvene zaštite.
Kategorije:
Kanton:
Unsko-sanski
Općina:
Bihać
Mjesto:
Bihać
Adresa:
Darivalacа krvi br. 67

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: