6558-BALКAN-INVESTMENT-BANК-а-d

O nama

Balkan Investment Bank AD Banja Luka je jedna od prvih komercijalnih banaka u Republici Srpskoj utemeljena na osnovu inostranog kapitala. Osnivači banke su dvije litvanske kompanije: najstarija privatna banka u Litvaniji - AB Ūkio bankas (49%) i investiciona kompanija UAB "Ūkio banko investicinė grupė" (51%).

Zahvaljujući širokoj ponudi postojećih i stalnom uvođenju novih usluga, uz visoko kvalifikovani personal i primjenu najsavremenije informacione tehnologije, Balkan Investment Bank AD Banja Luka postaje finansijska ustanova prepoznatljiva po kvalitetu, profesionalnosti i pouzdanosti.

U cilju zadovoljenja potreba svih svojih klijenata, pored kontinuiranog širenja poslovne mreže u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Banka planira i otvaranje novih poslovnih jedinica u ostalim zemljama bivše Jugoslavije.

Certifikat o osiguranju depozita, dobijen od strane Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, potvrda je kvaliteta poslovanja Banke, a istovremeno znači dodatnu sigurnost i izvjesnost za novac svih klijenata Balkan Investment Bank AD Banja Luka.


Balkan Investment Broker

Odjeljenje za posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti Balkan Investment Bank AD Banja Luka, Balkan Investment Broker Banja Luka nudi kvalitetne, profesionalne i sveobuhvatne usluge posredovanja u vezi poslova sa hartijama od vrijednosti:

-Prihvat naloga za kupovinu / prodaju hartija od vrijednosti;
-Priprema obračuna akcionarima kompanija;
-Priprema godišnjih / polugodišnjih izvještaja (u skladu sa ugovorenim uslovima i rokovima);
-Izrada i priprema novih emisija akcija (u skladu sa ugovorenim uslovima i rokovima).
Kategorije:
Kanton:
Republika Srpska
Općina:
Banja Luka
Mjesto:
Banja Luka
Adresa:
Аlеја Svеtоg Sаvе 61.

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: