4989-PRIVREDNA-BANКA-SARAЈEVO-d-d-Sarajevo

O nama

- Depozitni poslovi sa domaćim pravnim i stranim pravnim licima i fizičkim licima
- Platni promet u zemlji i inostranstvu;
- Poslovi sa stanovništvom (štednja, tekući računi, žiro računi, mjenjačnica, krediti, otkup bankarskih čekova, Western Union)
- Elektronsko bankarstvo za pravna lica
- Komisioni poslovi
- Druge finansijske usluge
Kategorije:
Kanton:
Sarajevski
Općina:
Sarajevo
Mjesto:
Sarajevo
Adresa:
Alipašina 6

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: