4112-ЈP-Elektroprivreda-BiH-d-d-Sarajevo-Zavisno-drustvo-Rudnik-mrkog-uglja-Breza-d-o-o-Breza

O nama

Rudnik mrkog uglja "Breza" u Brezi, najbliži rudnik Sarajevu, smješten samo 20 km sjeverozapadno od glavnog grada BiH, ove godine slavi stogodišnjicu, a počeo je sa radom 1907. godine, kada je na ovom lokalitetu otvoren prvi kop.
Sada RMU "Breza" radi sa 2 podzemna rudnika, 'Kamenice' i 'Sretno', kao i sa zajedničkom separacijom. 'Kamenice' se nalaze jugoistočno od rudnika 'Sretno', a dva rudnika su međusobno povezani zajedničkim sistemom ventilacije i zajedničkim transporterom za transport rovnog uglja iz rudnika izgrađenim 1987. godine.
Sve do 1970. godine RMU "Breza" radio je i sa podzemnim rudnikom 'Goruša'. Pored toga u skorijoj prošlosti RMU "Breza" je radio i sa dva mala površinska kopa. Jedan od ovih kopova nalazio se sjeveroistočno od glavnog kompleksa i nije rekultiviran jer je predviđeno da se ovaj kop koristiti za deponiju grada Breze. Rudnik sada odlaže otpad iz separacije u ovaj napušteni kop.
Oba sadašnja rudnika koriste sistem širokih čela za osnovno dobijanje uglja. Poslijeratna proizvodnja u prosjeku je bila približno 250.000 t/g iako je sadašnji instalirani kapacitet približno 330.000 t/g. Približno 40 % sadašnje proizvodnje otprema se prugom normalnog kolosijeka u TE Kakanj.
Kategorije:
Kanton:
Zeničko-dobojski
Općina:
Breza
Mjesto:
Breza
Adresa:
Branilaca Grada bb

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: