1609-UNIS-Institut-zа-еkоlоgiјu-zаstitu-nа-rаdu-i-zаstitu-оd-pоzаrа-d-o-o-Istоcnо-Sаrајеvo-Pаlе

O nama

EKOLOGIJA

Izrada studija, planova, programa, elaborata i procjena uticaja na životnu sredinu u cilju dobivanja ekološke dozvole

ZAŠTITA NA RADU

Pregled i ispitivanja sredstava rada i opreme na elektro i mašinski pogon, te ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija, mikroklime, fizičko hemijske štetnosti u radnoj sredini i uslova za bezbjedan rad

ZAŠTITA OD POŽARA

Izrada tehničke dokumentacije, elaborata zaštite od požara
Osposobljavanje za rukovanje sredstvima i održavanje opreme i sistema zaštite od pozara

PROJEKTOVANJE

Projektovanje građevinskih objekata i to arhitektonska, konstruktivna, mašinska, elektro i tehnološka faza
Projektovanje hidro energetskih postrojenja

ANALIZA I DAVANJE MISLJENJA O RADNIM MJESTIMA - PROCJENA RIZIKA

Radna mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

GASNA TEHNIKA - ISPITIVANJA OPREME NA POGON - TNG

Projektovanje gasnih instalacija i pumpnih stanica - TNG
Ispitivanje uređaja i opreme za pogon vozila na Tečni Naftni Gas (TNG)

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Ispitivanja vazduha, zemljišta i vode
Ostala hemijska i mehanička ispitivanje

ELEKTROMAGNETNA ZRACENJA

Izrada studija i procjena uticaja elektromagnetnog zračenja na zdravlje ljudi i proračun predikcije elektromagnetnog polja

OBLAST RUDARSTVA

Izrada i revizija rudarskih projekata, programa, studija i elaborata
Pregled sredstava rada u rudarstvu
Fizičke i hemijske štetnosti (mikroklima)
Edukacija

CERTIFICIRANJE I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA BEZBJEDAN RAD PREDUZEĆA U RAZLIČITIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM DJELATNOSTIMA

Analiza stanja, tehničko tehnološkog rješenja i predlog rješenja za bezbjedan rad u procesu proizvodnje i vršenju djelatnosti

IZRADA EKONOMSKIH STUDIJA

Izrada ekonomskih studija iz predmeta djelatnosti instituta
Kanton:
Republika Srpska
Općina:
Pale
Mjesto:
Pale
Adresa:
Маgistrаlni put 64

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: